Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Wolontariat

 
Strona Główna > Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat – czym jest ?
   Są to świadczenia, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje się  na zasadach określonych w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.).

Wolontariat

Kto może być wolontariuszem ?
   Wolontariuszem może być każdy, ale niestety, nie w każdym miejscu. Są bowiem placówki, czy czynności, które wymagają spełnienia określonych warunków przez kandydata na wolontariusza, chodzić tu może o wykształcenie, predyspozycje, stan zdrowia. Kryteria te określa Kierownik placówki, na rzecz której wolontariusz świadczy pracę.

Wolontariat

Gdzie może pracować wolontariusz ?
   Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie określa dziedziny, w których możliwe jest angażowanie do pomocy wolontariuszy. Są to organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej oraz jednostki organizacyjne podległe tym organom. Również organizacje kościelne są z mocy ustawy uprawnione do korzystania z ich pomocy. Tak więc powszechny powinien być widok wolontariuszy współpracujących z placówkami kultury, organizacjami ekologicznymi, sportowymi, w instytucjach publicznej służby zdrowia, w publicznych placówkach edukacyjnych.

Wolontariat


Co może robić wolontariusz?
   Wolontariusz może wykonywać prace w wielu dziedzinach, np.:
1) prace biurowe – przepisywanie tekstów, wysyłanie fax-ów, kserowanie, segregowanie dokumentów itp.,
2) wspieranie organizatorów uroczystości, festynów, konferencji,
3) uczestniczenie w tworzeniu ulotek, folderów, pomaganie przy ich dystrybucji,
4) udział w kampaniach społecznych, zbieranie podpisów pod petycjami, kwestowanie,
5) pomaganie osobom bądź rodzinom, które z jakiś względów tej pomocy potrzebują,
6) pomaganie osobom niepełnosprawnym i starszym, przede wszystkim bycie z nimi, towarzyszenie im, wspieranie i motywowanie do aktywności. Można z nimi wyjść na spacer, do kina, czy po prostu porozmawiać. Często są to osoby samotne, które otrzymują pomoc specjalistyczną, ale brakuje im zwykłego kontaktu z drugą osobą. Oprócz spędzania czasu z tymi osobami, możemy uczestniczyć w ich rehabilitacji czy terapii, oczywiście pod okiem osób przeszkolonych. Można pomagać osobom niewidomym, wspólnie spędzając czas, czytając prasę czy książkę. Chodzi również o prostą pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, np. napisaniu pisma, czy wypełnieniu dokumentu. Często seniorzy mają dużo do opowiadania, ale brakuje im słuchaczy – może znają jakieś pasjonujące historie z czasów wojny czy chcieliby podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, a po prostu nie mają, z kim,
7) pomaganie dzieciom, w tym dzieciom niepełnosprawnym. Pomoc w zasadzie polega na zabawie z nimi, wypełnianiu im czasu wolnego. Można organizować im różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, majsterkowanie itp. Bardzo często dzieci w wieku szkolnym wymagają pomocy w lekcjach,
8) jeśli ktoś nie chce pracować bezpośrednio z ludźmi to może zainteresuje go praca ze zwierzętami. Może to być praca w schronisku dla psów, czy w stajni podczas hipoterapii,
9) można również pracować w muzeum, galerii czy bibliotece.

Wolontariat

 

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home