Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Aktywni+

 
Strona Główna > Aktywni+

Aktywni+

 Aktywni+ herb Polski - orzeł i napis Ministerstwo Rodziny i polityki Społecznej

 Projekt "Pięć sposobów na aktywne spędzanie czasu wolnego realizowany w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025"

Cel realizacji projektu - wzrost zaangażowania 45 osób starszych po 60 roku życia z terenu powiatu oleckiego w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego. Zadanie ukierunkowane jest na przygotowanie seniorów do zmiany stylu spędzania czasu wolnego na bardziej aktywny tak by po realizacji projektu seniorzy wykazywali większą aktywność.

Formy realizacji projektu to:

  • Zajęcia edukacyjne - seniorzy, podejmując aktywność w dziedzinie kształcenia, aktywizują się, uspołeczniają, otwierają na otaczający ich świat i tym samym na młodsze pokolenie. W ramach działania dla uczestników przygotowano zestawy: po 3 książki o różnej praktycznej tematyce oraz materiały szkoleniowe (teczka, brulion, długopis, zakreślacz).
  • Warsztaty twórcze – zajęcia rękodzielnicze, gastronomiczne, kosmetyczne, artystyczne. Dla uczestników zajęć zapewniono materiały do wykorzystania podczas zajęć w zależności od ich rodzaju, poczęstunek.
  • Wyjazdy turystyczne (jednodniowe) Wilno, Białystok, Warszawa.
  • Zajęcia ruchowe - zajęcia usprawniające, aktywizujące wysiłek fizyczny, ruch na świeżym powietrzu.
  • Spotkania integracyjne, towarzyskie.

Założono w projekcie bezpośrednie wsparcie przyczyniające się do poprawy jakości życia Uczestników, wzrostu ich zaangażowania w kontakty społeczne w aktywnym spędzaniu czasu poprzez udział w różnych formach spędzania czasu wolnego, nabycie bądź usystematyzowanie wiedzy, umiejętności manualnych, kompetencji społecznych.

Nabyta wiedza i umiejętności oraz nabyty przez Seniorów nawyk aktywnego spędzania czasu wolnego (nawyk nabyty poprzez długotrwałe, kilkumiesięczne uczestnictwo w zajęciach) przełoży się na trwałość projektu.

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home