Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Dom Pomocy Społecznej

 
Strona Główna > Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

 DPS w Olecku

Dom Pomocy Społecznej "Jaśki"
19-400 Olecko, Olecko Kolonia 4
Tel/fax :               87 520 40 32         87 520 40 32 / 520 22 08
email: dpsjaski@wp.pl 

W dniu 31 maja 2023 r. Dom Pomocy Społecznej zakończył swoją działalność.

Poniżej znajdują sie dane archiwalne.

Funkcjonuje od 01 listopada 2008 roku. Jest placówką niepubliczną realizującą zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej zlecone Stowarzyszeniu przez Powiat Olecki.
Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją z dnia   1 sierpnia 2008 r. wydał Stowarzyszeniu zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie Domu. Placówka wpisana jest do rejestru domów pomocy społecznej województwa warmińsko - mazurskiego prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego pod nr  PS.II.9014-006/08.

Działa na podstawie przepisów prawnych, w tym:
1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2010 r. Nr  234, poz.1536 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182,)
3. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964,)
4. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r., Nr 111, poz. 535 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.Nr 79,poz.855 z  późn zm.),
6. Ustawy z dnia 29 kwietnia 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223),
7. Innych przepisów dotyczących domów pomocy społecznej.

  Dom przeznaczony jest dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych, w podeszłym wieku zarówno kobiet jak i mężczyzn, które wymagają całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie domowych usług opiekuńczych.

   W naszych domu przebywają osoby głównie ze schorzeniami:
1) zespoły otępienne, organiczne,
2) choroba Alzheimera,
3) po udarze mózgowym,
4) ze schorzeniami geriatrycznymi,
5) schizofrenia.

Warunki lokalowo- socjalne 

Dom spełnia następujące warunki:
- budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych,
- budynek  posiada zainstalowany dźwig ( winda ) osobowy,
- budynek wyposażony jest w niezbędne media a także w system przyzywowo - alarmowy i system alarmowo-przeciwpożarowy.

W domu znajdują się następujące pomieszczenia:
-  pokoje mieszkalne jednoosobowe i wieloosobowe: łącznie 6 pokoi, w tym 1 pokój jednoosobowy, 2 pokoje trzyosobowe i 3 pokoje czteroosobowe
- pokój dziennego pobytu,
-  jadalnia,

DPS jadalnia

-  gabinet medycznej pomocy doraźnej,

DPS gabinet medycznej pomocy doraźnej

-  pomieszczenia do terapii i rehabilitacji,

DPS pomieszczenia do terapii i rehabilitacji

DPS pomieszczenia do terapii i rehabilitacji

-  kuchenka pomocnicza,

DPS kuchenka pomocnicza

-  pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
-  palarnia,
-  miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu, 

DPS miejsce kultu religijnego zgodne z wyznaniem mieszkańca domu

-  inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu.

DPS inne pomieszczenia techniczne służące zaspokajaniu potrzeb sanitarnych mieszkańców domu

Pokoje mieszkalne spełniają następujące warunki:
-  jednoosobowy ma powierzchnię nie mniejszą niż 9 m2,
-  wieloosobowe mają powierzchnię nie mniejszą niż 6m2 na osobę (w przypadku osób poruszających się samodzielnie - jest przeznaczony dla nie więcej niż 3 osób, natomiast w przypadku osób leżących - jest przeznaczony dla nie więcej niż 4 osób),
- pokoje wyposażone są  w łóżko, szafę, stół, krzesła, szafkę nocną dla każdego mieszkańca domu oraz odpowiednią do liczby osób mieszkających,
- w pokoju liczbę wyprowadzeń elektrycznych,
- przy każdym pokoju znajduje się łazienka i toaleta, 
- łazienki i toalety przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- w wyposażeniu znajduje się wanna lub prysznic.

Czekaj... program LightBox poprawnie działa po wczytaniu się wszystkich miniaturek. Do nawigacji służą przyciski rozmieszczone u góry po obu stronach fotografii oraz na dole.
Widok zgodnościJeżeli witryna, nie wygląda tak, jak oczekujesz, obrazy lub przyciski nawigacyjne nie są wyświetlane. Może to być spowodowane problemem ze zgodnością między programem Internet Explorer. Przeczytaj więcej aby to zmienić.

Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze Kliknij aby obejrzec w pelnym rozmiarze

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home