Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku – Klub Seniora „Wrzos”

 
Strona Główna > Klub Seniora „Wrzos”

Klub Seniora „Wrzos”

   Z inicjatywą utworzenia Klubu Seniora wyszliśmy w styczniu 2010 roku wskazując miejsce na  piętrze w budynku zajmowanym przez PPSSE w Olecku (Sanepid). Po likwidacji laboratoriów w Sanepidzie pomieszczenia te były niezagospodarowane, wymagały remontu i adaptacji. Pomysł uzyskał akceptację i pomoc ze strony ówczesnego Starosty, Pana Stanisława Lucjana Ramotowskiego oraz Zarządu Powiatu. W uzyskaniu pomieszczeń pomogli nam Pan Mirosław Pieklarz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olecku, Pan Edward Adamczyk – Wiceprzewodniczący Sejmiku Warmińsko Mazurskiego, Pan Stanisław Lucjan Ramotowski – Starosta Olecki, Pan Czesław Krasowski – Kierownik Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Olecku.

Klub Seniora „Wrzos”

   Pomieszczenia są własnością Skarbu Państwa w zarządzie Starostwa Powiatowego w Olecku, użyczone dla Stowarzyszenia na działalność pożytku publicznego.
   W październiku 2010 roku zorganizowaliśmy spotkanie z Seniorami, które miało na celu poinformowanie o planowanym uruchomieniu Klubu Seniora i przyjęciu kierunku wspólnych działań. Celem naszego działania jest integracja i aktywizacja środowiska seniorów, emerytów i rencistów,  zagospodarowanie wolnego czasu poprzez organizację różnych zajęć integracyjnych, w tym: gry np. szachy, gry planszowe; zajęcia rękodzieła np. szydełkowanie, haft, robótki na drutach, patchworki; malarstwo; papieroplastyka; spotkania dyskusyjne o różnej tematyce, zajęcia teatralne, muzyczne, taneczne i inne.

Klub Seniora „Wrzos”

   Przedstawiliśmy pomieszczenia przeznaczone na działalność Klubu Seniora oraz stan zawansowania remontu.

Więcej w załączonej prezentacji przedstawionej na spotkaniu. [3.5 MB]

Olecki Uniwersytet III Wieku

   Olecki Uniwersytet III Wieku

Więcej informacji na temat projektu na stronie wrzos.stowarzyszenie.olecko.pl 

Submenu

 

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia im. św. Łukasza w Olecku
Home